Vil ha store endringer for bydelen i Trondheim: - I dag er Klett et veikryss

Politikerne i bygningsrådet ser for seg store endringer for Klett.

Bebyggelsen på Klett er spredt.  Foto: Morten Antonsen

Ny vei utenfor sentrum, ny skole og nytt idrettsanlegg, flere boliger inn mot sentrum og næringsbygg som støyskjerm mot trafikken.