- Dette problemet kan løses enkelt

Ti tyngre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av avrenning fra laksetransport.

– Problemet med avrenning tar aldri slutt, sier Cato Andre Bakken i Statens vegvesen.  Foto: Statens vegvesen

I en kontroll av 42 tyngre kjøretøy på Berkåk torsdag fikk ti bruksforbud etter avrenning av lasten.