93 dager før gigantisk IT-system innføres på St. Olav er det «fortsatt ikke av en kvalitet som oppfattes som forsvarlig»

Kort tid før St. Olavs hospital skal innføre det prestisjetunge milliardprosjektet Helseplattformen, gjenstår fortsatt mye før løsningen er god nok til å tas i bruk. Sykehuset går likevel videre med planene.

Styreleder Anne Breiby i St.Olavs hospital og sykehusdirektør Grethe Aasved kjører på videre for Helseplattformen, selv om sykehuset er i en krevende driftssituasjon nå.   Foto: Espen Bakken

Det er nå under hundre dager til Helseplattformen innføres på St. Olav hospital og i Trondheim kommune, og de neste månedene skal over 9000 helseansatte fra sykehuset ut i opplæring for å lære seg det nye systemet.