Veiprosjekt i Trondheim kan bli 115 millioner dyrere

Nyveien mellom Tanem og Tulluan vil kutte reisetiden til Vassfjellet. Nå kan prislappen bli på nesten 600 millioner kroner.

NY VEI: Utsnitt fra 3D-modell som viser dagens rundkjøring på Tanem og innkjøringen til den nye Tanemstunnelen.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Utbyggingen av ny fylkesvei 704 mellom Tanem og Tulluan i gamle Klæbu kommune blir dyrere enn tidligere antatt.