Så mange trondhjemmere vil åpne hjemmet for flyktninger

Pågangen fra private som vil bidra med bolig til ukrainske flyktninger er stor. Samtidig lover velferdsdirektøren at Trondheim kan bosette mange allerede mandag.

Kommunalsjef for velferd, Karin Erland forteller om stor pågang av private som stiller bolig til disposisjon. 

Trondheim er av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet om å bosette 740 flyktninger – hvorav 30 enslige mindreårige. Ordfører Rita Ottervik sa til Adresseavisen torsdag kveld at det tror hun kommunen klarer, blant annet med privat hjelp.