28-åring dømt for omfattende fakturabedrageri - mister retten til å drive selskap i fem år

I årevis sendte trondhjemmeren ut falske fakturaer til bedrifter. Nå er han dømt til tre års fengsel for blant annet å ha lurt 150 mottakere til å betale ham over 800 000 kroner.

Det er allmennavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim som har etterforsket bedrageri-saken. Her er politifaglig etterforskningsleder Håvard Johannessen (f.v.), politiadvokat Ole Andreas Aftret og hovedetterforsker Merete Skjemstad.  Foto: Morten Antonsen

I tillegg idømmes 28-åringen et rettighetstap som innebærer at han de neste fem årene ikke får drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder, inneha annen ledende stilling eller sitte i styrer i selskaper.