Kartla tilfluktsrom i Trondheim: - Enkelte har vesentlige mangler

Det vil koste millionbeløp å sette i stand alle tilfluktsrommene som Trondheim kommune har ansvar for. Over halvparten av rommene er enten i dårlig stand eller har ikke vært mulig å kontrollere.

KATEGORI: «DÅRLIG»: Slik så det ut i tilfluktsrommet i Klæbu rådhus, som havnet i kategorien «dårlig» under kommunens kartlegging.  Foto: Trondheim kommune

Kommunedirektøren i Trondheim har gjennomført en kartlegging av kommunens tilfluktsrom.