Punktering for supersykkelveien

Ekspressykkelveien fra øst har fått en kostnadsutvikling som kan stanse hele prosjektet.

Arbeidet med ny supertrasé for syklistene østfra er i full gang.  Foto: Richard Sagen

Det er den nye sykkelveien på strekningen Rotvoll - Leangbrua det dreier seg om.