Utfordrer Astrup Fearnleys Meråker-imperium

Gårdbrukere krever eiendomsretten til en million dekar utmark fra Meraker Brug AS.

Store grunnområder i Meråker er båndlagt inntil det er avklart hva som skjer med jordskiftesaken mellom gårdbrukere i bygda og Meraker Brug AS.  Foto: Kristian Helgesen

I neste uke møtes partene i et saksforberedende møte i Meråker rådhus der jordskifteretten tar stilling til om saken skal fremmes. Kravet fører blant annet til at Meraker Brug har fått delingsforbud på området som utgjør store deler av kommunen. Det var Stjørdalens-Blad som i første gang omtalte den spesielle saken.