Bom stopp for ny vei

I alt 17 utbedringsprosjekter på fylkesvei 17 mellom Sprova og Bangsund er lagt død etter at kommunene ikke kunne enes om bomveiprosjektet.

Som planlagt: Utbedring av Bangsundsvingene går som planlagt, men uten bompengefinansiering. 

Etter havariet kan kommunene Namdalseid og Namsos gå glipp av veiinvesteringer for bortimot en halv milliard kroner.