Enveiskjøring i ti boliggater på Tyholt

Det skulle bli nye fortau, men endte opp med ti nye enveiskjørte gater. –Målet er bedre trafikksikkerhet, sier Marte Løvik (Sp).

– Det var et sjokk å åpne brevet, sier Åslaug Bysveen (t.h.) som bor ved inngangen av Høilivegen - en av gatene som vil få kun én kjøreretning.  

I utgangspunktet skulle det anlegges ca. 1600 meter nye fortau i Asbjørnsens gate og Tyholtveien boliggatene.