«Harmonien» som lå på Torvet

Den gang da: Munkegaten med Domkirken - og Harmonien som dominerte på Torvet. 

«En kulturskatt er tapt. En bygning fra Trondheims «gullalder» av uerstattelig verdi for trøndersk og norsk historie» skrev Adresseavisen etter brannen. Noen mente at Harmonien var reist grunnet kappestrid om byens flotteste privatbygning. Hornemannsgården sto nemlig ferdig ti år før Harmonien og var byens mest imponerende bygning frem til da. (Adresseavisen 28.01.1942)  

Trondheims torg med Harmonien ca. år 1840. Bygningen hadde den gang mansardtak, men etter brannene i 1841 og 1842 ble taket ombygd for at det ikke skulle være så brannfarlig. (Adresseavisen 28.01.1942) 

Førstesiden i Adresseavisen 28. januar 1942. Tidlig om morgenen dagen før, i bitende kulde, brant den store, stolte bygningen ned, og omtrent alt innbo og løsøre gikk tapt. Det var så kaldt under slukkingen at «en dusj av en brandslange blev straks til is». Brannårsaken var antagelig sterk fyring og storm kombinert med en dårlig murpipe. Deler av bygningen var restaurert fire år tidligere. (Adresseavisen 28.01.1942) 

Harmonien sto rett frem i bildet. Tomta lå ubebygd i nesten 25 år etter brannen, bortsett fra et garasjeanlegg som tyskerne bygde (bildet). Like ved Harmonien lå Schjølberggården (t.h.), visstnok byens eldste patrisierhus, bygd i 1687 og revet i 1967. Den het fra gammelt av Emahus, men fikk senere navn etter fargermester Schjølberg som hadde fargeri her i 60 år. Gården ble revet i 1966 og står nå på Folkemuseet på Sverresborg. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Like inntil Schjølberggården (bak t.v.) lå Swenssongården, ut mot Kongens gate. Navnet kom fra kremmer Swenssons manufakturforretning som lå her fra 1867 frem til Sundt & Co. kjøpte gården. Gården kaltes også Fuglesangen. Trønderheimen til høyre. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Harmonien-kvartalet med forretningene Swensson A/S, K. Røed og Haldor T. Husby ut mot Kongens gate. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Kvartalet Kongens gate / Prinsens gate med Danielsveita (t.v.) - også kalt Davidsveita - som opprinnelig gikk fra Erling Skakkes gate til Kongens gate. I dag er nordre del av veita mot Kongens gate gjenbygd. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Harmonien-kvartalet sett fra vest, fra Danielsveita som den gang gikk helt ut i Kongens gate (t.v.) mot Hornemannsgården og Vår Frue kirke. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Harmonien-kvartalet, mot Trondheim tinghus og Kristiansten festning i bakgrunnen. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Danielsveita fotografert fra Kongens gate og sørover mot Nidarosdomen. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Utsikt fra Kongens gate sørøstover mot Nidarosdomen. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Utsikt nordover mot Torvet, med Tinghuset til høyre, bygården Munken (revet i 1971) og Hotell Phoenix i bakgrunnen. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Harmonien-kvartalet med Danielsveita sett fra sør. Hotell Phoenix i bakgrunnen (t.h.) og Trønderheimen (t.v.). November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Danielsveita sett sørfra mot Trønderheimen og Arbeiderforeningen (t.v.) i bakgrunnen. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Trønderheimen-kvartalet sett fra Danielsveita/Erling Skakkes gate mot Arbeiderforeningen (t.h.) og Byåsen i det fjerne. November 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

På sørvestlige kvadrant av Torvet i Trondheim sto «Harmonien» - stor og staselig. Byens nest største palé etter Stiftsgården. Bygningen var oppført rundt 1770 som «Møllmannsgården» (Møllmann var en rik forretningsmann og industrigründer) og ble overtatt av Klubselskapet Harmonien i 1825. I underetasjen lå basarer i en buegang med små forretninger innenfor. Gården ble totalskadet i brann 27. januar 1942. Vi har sakset noen bilder fra fjerne tider og plukket arkivbilder fra Harmonien-området året 1963.

På forsiden nå