Fortsetter kampen på Elgeseter

Vedtakene om riving er fattet, men de tre leiegårdene i Elgeseter gate står der fortsatt. Og noen vil fortsette kampen for bevaring.

Disse vil kjempe for å bevare de dødsdømte leiegårdene i Elgeseter gate. Fullstendig feil å rive dem, mener fra venstre August Schmidt, Markus Schwai, Trond Åm, Idar Støwer og Fredrik Shetelig.  Foto: Kjell A. Olsen

En av de viktige grunnene for bevaring er miljøaspektet. Etter at EU-landene ble enige om et ambisiøst klimaforlik der utslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990, vil det legge press på Norge.