Kommentar

Setter retten over psykiatrien

Det er retten, ikke de sakkyndige som skal avgjøre om en person er for psykisk syk til å bli straffet.

Leder i utvalget Georg Fredrik Rieber-Mohn under overrekkelsen av innstillingen tirsdag. Regjeringen oppnevnte 25. januar 2013 et bredt sammensatt utvalg som skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. Bakgrunnen er at straffesaken etter terroren 22. juli 2011 har reist en omfattende prinsipiell diskusjon om straffelovens utilregnelighetsbegrep og om rettspsykiatriens rolle ved avgjørelsen av om tiltalte er tilregnelig. Utvalget leverte sin innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet tirsdag.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det såkalte Tilregnelighetsutvalget som tirsdag la frem sin innstilling, innskjerper at de sakkyndige og domstolene må holde seg til hver sin oppgave. De rettspsykiatrisk sakkyndige skal observere og undersøke om en lovbryter var sinnslidende da handlingen ble begått. Men det er ikke psykiaterne og psykologenes oppgave å vurdere om tiltalte er psykotisk i lovens forstand.