Urolig for trafikksikkerheten i Kong Inges gate

Foreldrene til ungene på Berg skole frykter at trafikksikkerheten i Kong Inges gate ikke blir god nok om prosjektet endres.

Skolevei: Det er trangt for elevene langs Kong Inges gate på vei til Berg skole. Nå skal de få bredere fortau, men hvor brede er ennå ikke klart. 

Etter vendingen saken fikk i bystyret sist torsdag, er de redde for at vedtatt reguleringsplan ikke vil bli tatt til følge. Et klart flertall i bystyret samlet seg om et forslag der omfanget på tiltakene og totalkostnadene skal vurderes på nytt, i dialog med beboerne i området.