På kafé i Trondheim

Fra vertshus til frappuccino

Allerede på 1700-tallet var det et yrende kaféliv i Trondheim. Mye har forandret seg siden den gang – da kafeene var for fattigfolk og menyen var helnorsk.

Karoline Stensland og Bogey Stefansdottir mener det er et klart aldersskille i dagens kafékultur i Trondheim. 

Kaféhistorien i Trondheim går helt tilbake til 1000-tallet – like etter bydannelsen.