Vil åpne Bybrua for biler

Det er politisk flertall for å gjenåpne Gamle Bybro for biltrafikk når den er ferdig rehabilitert.

Varig: Et flertall av politikerne i Trondheim vil åpne Gamle Bybro for biltrafikk. – Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening vil ha varig stengning, sier leder Jenny Persson og nestleder Bjarte Aksnes.   Foto: Kjell A.Olsen

Formannskapet skal ta stilling til gjenåpning av brua tirsdag. Høyre tar opp saken og fremmer forslag om åpning. Partiet får trolig med seg både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Brua skal være klar om ca. tre måneder.