- Halvparten av sigarettene er ikke kjøpt lovlig i Norge

53,6 prosent av alle sigarettene som ble røykt i Trondheim i 2014 var ikke omsatt via lovlige, norske kanaler, ifølge en undersøkelse.

Høye tobakksavgifter og milde straffer gjør det fristende å smugle sigaretter til Norge, og i Trønderhovedstaden er innslaget av sigaretter kjøpt i utlandet uvanlig stort. 

En ny undersøkelse viser at Trondheim har det høyeste innslaget av sigaretter innført fra utlandet blant de åtte største byene i Norge i fjor. Landsgjennomsnittet er 47,2 prosent.