Villige høyskoler - skeptisk NTNU

Høyskolene i Trondheim, Ålesund, Gjøvik og Narvik vil gjerne bli del av NTNU, men i NTNU er meningene sterkt delte.

Samlet: NTNU-ledelsen har møtt lederne ved Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag for å diskutere mulighetene for sammenslåing.  Foto: VEGARD EGGEN

Neste uke avgjør NTNU-styret om universitetet skal fusjonere med én høyskole, fire - eller ingen.