NTNU i fusjonsskvis

Mange i fagmiljøet ved NTNU er skeptisk til fusjonsløsninger, men rektor Gunnar Bovim mener det også er en betydelig risiko å fortsette alene.

Utdanningsnorge er under full reoganisering og NTNU må velge om universitetet skal gå alene, eller slå seg sammen med én eller flere høyskoler 

NTNU-ledelsen og styret har fått en tøff nøtt å knekke.