Flatangerbrannen gir forskere en sjelden mulighet

Store områder med kystlynghei ble svidd av i Flatanger. Nå skal forskere følge med på hvordan vegetasjonen utvikler seg etter brannen.

Etter brannen: I fjor sommer tittet de første plantene frem i brannområdet.  Foto: Sigrun Aune, Bioforsk.

Innenfor et område på 15 kvadratkilometer med brannherjet kystnatur skal gjenveksten overvåkes i flere år fremover.