Slik er livet i en viltkorridor

Bymarka kan bli som ei isolert øy for dyrene. Derfor er viltkorridorene som sikrer en rik utveksling av arter og individer så viktig.

Uten slike vandringsleder står vi i fare for at Bymarka får mindre livskraftige og friske bestander av dyr og fugler.