– Det skjer lovbrudd hver dag

Forskrift om en verdig eldreomsorg brytes hver dag i Trondheim kommune. Det mener ombudet for helse, omsorg og oppvekst – Hanne May Bruheim.

Daglige brudd: Hanne May Bruheim, ombud for helse, omsorg og oppvekst i Trondheim mener det daglig skjer brudd på kravene til en verdig eldreomsorg.  Foto: Nils H. Toldnes

–Vi er et godt stykke unna å oppfylle kravene i forskriften regjeringen har fastsatt for hva som er en verdig eldreomsorg. Det er for lite folk som jobber i sykehjem og hjemmetjenesten, og de har for mye å gjøre.