Naturpanelet åpnet

Etter modell fra FN's klimapanel, er Naturpanelet nå opprettet. Det er etablert fire regionale enheter i verden, hvorav ett i Trondheim.

Offisiell åpning: Naturpanelets enhet i Trondheim ble åpnet i går. Fra venstre statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, Anne Laurigauderie IPBES (Naturpanelet) , ordfører Rita Ottervik og direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. 

Enheten i Trondheim ble åpnet med en konferanse i Miljødirektoratets bygg på Brattøra onsdag.