Risikoen for å bli tatt er gått ned hvis du kjører for fort

Bilister som kjører for fort har mindre risiko enn før for å bli oppdaget av politiet.

Kontroll: Fart og ruskontroller er de viktigste kontrollformene for UP, sier distriktssjef Per Einar Hollum. Laseren betjenes av politibetjent Svein Tanemsmo. 

– Det har vært en klar nedgang i oppdagelsesrisikoen for disse bilførerne, sier forskningsleder Rune Elvik i Transportøkonomisk institutt (TØI).