Dagen som aldri slutter

«Aldri mer 9. april» lød slagordet da det norske forsvaret skulle bygges opp igjen etter 2. verdenskrig. Men dagen kommer igjen og igjen som et dystert minne i norsk historie.

Tyske geværsoldater har tatt oppstilling i Munkegaten om morgenen 9. april. Et overrasket, nysgjerrig publikum vet ikke hva fremtiden vil bringe.  Foto: Schrødersamlingen, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

– Nei, vi blir nok aldri ferdig med denne dagen. Selv om historikerne i dag er mer opptatt av andre sider av krigen, er det stadig grunn til å peke på myter som fortsatt eksisterer om 9. april, sier historikeren Anders Kirkhusmo.