Kutter 20 mill. i innvandrer-norsk

16 lærerårsverk forsvinner. Nå blir det flere elever per lærer i klassene der innvandrere lærer norsk.

  Foto: Morten Antonsen

Enhet for voksenopplæring (Evo) har brukt 18 millioner mer enn budsjettert i 2014, og må nå redusere aktiviteten.