Barnevernet vil redusere akuttvedtak

Stadig flere barn tvangsplasseres utenfor hjemmet. I Trondheim vil de snu trenden.

Det nye akutteamet på Heimdal er ledet av fagleder Stine Jensen (t.v.). Hist-forsker Bente Kojan ser på hvordan teamet fungerer, og hun har tro på kommunens satsning. 

Alle bydeler i Trondheim har i år fått egne, tverrfaglige akutteam. Målet er å unngå at barn plasseres unødvendig utenfor hjemmet.