- Allmennlegene drukner i papirer

– Ingen allmennleger klarer å følge alle retningslinjene vi pålegges, men ingen tør si fra, sier Harald Sundby, fastlege i Trondheim.

Når leger dropper å følge retningslinjene for riktig behandling, er det ofte av hensyn til pasientens beste, sier 25 allmennleger i en studie.