Endelig et hjem for helse- og sosialstudentene

Hjemløsheten til helse- og sosialstudentene kan gå mot slutten etter at regjeringen setter fart i prosjektet med nybygg på Øya i Trondheim.

Flott at fremtidens studenter får nytt bygg, synes barnevernsstudentene Sigrid Isaksen, Mari Brattset studentparlamentsleder Synne Grønvold, Hilde Granlund, Amalie Nilsrud Fjeld og Leni Hanshaugen. 

Hist-rektor Helge Klungland er overbevist om at det nå blir bygging av et helse- og sosialbygg.