- Mest ryddig med nytt styre for NTNU

– Det mest ryddige i en sånn stor fusjon er å få et nytt styre plass med en gang, sier professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Under Torger Reves tid som rektor for BI ble det gjennomført en serie av fusjoner med andre høyskoler. 

Et midlertidig styre for det fusjonerte NTNU åpner for omkamper, mener han.