NTNU vil reservere styreplasser for høyskolene

For å sikre de to «juniorene» i fusjonen innflytelse, vil NTNU-styret gi Høgskolen i Gjøvik eller Høgskolen i Ålesund fast styreplass for én student.

Slipper ikke rattet: Styreleder Svein Richard Brandtzæg (t.v.) i NTNU-styret vil lede fusjonen i havn før slipper et nytt styre til, og Gunnar Bovim forblir rektor også etter den store fusjonen. 

Etter et ekstraordinært styremøte via epost har NTNU kommet de minste høyskolene litt i møte.