«Riv sjiten!»

I dag vedtar bygningsrådet å starte arbeidet med en revisjon av Midtbyplanen fra 1981. Mer effektiv arealutnyttelse er målet.

Peter Egges plass: Bak trehusrekka øverst i Søndre gate er det planer om et forretnings- og kontorbygg i fem etasjer. Dermed kan et av mange byrom i sentrum få en mer effektiv utnyttelse, helt i tråd med begrunnelsen for å revidere Midtbyplanen. 

Men å vende tilbake til 1960- og 1970-tallets rivingsfilosofi, er neppe aktuelt.