Kritisk mangel på gravplass

Innbyggere øst i Trondheim kan ikke lenger regne med å få kistegravplass i sitt nærområde. Kirkegårdene på Ranheim og Moholt er fulle.

Prekært: Det er stor mangel på gravplasser øst i kommunen. Ranheim og Moholt kirkegårder er nå fulle, konstaterer kirkegårdsforvalter Trygve Jensen (til venstre) og kirkeverge Kjell Inge Nordgård. 

Det jobbes med utvidelse av kirkegården på Ranheim, men funn av forurenset masse har ført til forsinkelser. På Charlottenlund planlegges en større kirkegård. Men den kan neppe tas i bruk før i 2018 eller 2019.