Sterk fusjonsmotstand blant vitenskapelige ved NTNU

Over 60 prosent av NTNU-akademikerne som er organisert i Tekna er imot fusjonen. Halvparten har ikke tillit til ledelsen.

Mye skepsis: Teknologiprofessorene Jostein Grepstad (t.v.), Hilde Johnsen Venvik og Sveinung Løset ved NTNU er alle skeptiske til fusjonen. 

Fire måneder etter vedtaket er fusjonen fortsatt upopulær på Gløshaugen.