Flere ønsker fellesgrav på kirkegården

Nærmere 500 personer har de siste årene fått gravsted på navnet minnelund i Trondheim.

Fellesgrav. De navnede minnelundene på kirkegårdene i Trondheim har ulik utforming, forteller Torhild Hovdenak i Kirkelig Fellesråd. Dette er fellesgraven på nye Havstein kirkegård. 

Nå planlegges utbygging av en rekke nye fellesgravsteder, med plass til nærmere 2000 døde.