Laksen truet av lus i flere elver

Også laks fra elvene i Namsfjorden i Nord-Trøndelag står i fare for å bli rammet av luseangrep.

Namsvassdraget har hittil vært spart. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning frykter nå ogs¨for lakselusproblemer der. Fiskeforvalter Anton Rikstad deler bekymringen.  Foto: Jan Erik Roel

Mens lus fra oppdrett har redusert laksestammer i elvene i Trondheimsfjorden, har Namsfjorden hittil klart seg bra. Den tiden kan være forbi, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.