«Det er ikke behov for en folkeavstemning om hvordan man best kan hjelpe folk i nød»

Høyres Frank Jenssen mener politikerne må ta ansvar for hvordan man best kan hjelpe folk i nød, ikke overlate det til en folkeavstemning.

Høyres Frank Jenssen (foran) er helt uenig med Per Sandberg om at det trengs en folkeavstemning om hvorvidt Norge skal ta imot flere nødstedte. De skiller også lag når det gjelder Sandbergs påstand om at Høyre har inngått en totalt uansvarlig avtale. 

André Skjelstad i Venstre mener Frp må bestemme seg for om de er i regjering, eller ikke.