Italiener knekker «trønderkoden»

Det tok ti år før Michael Minervini tok sjansen på å åpne restaurant på Solsiden. –Men jeg hadde ikke turt å etablere serveringssted på Brattøra.

Tro på Midtbyen: – Midtbyen har nok fått merke handelslekkasje til alle kjøpesentrene som har dukket opp i byens randsoner de siste årene, men jeg tror trenden vil snu. Med befolkningsvekst og folks økende behov for en mer hyggelig handel i sentrum, spår jeg en lys framtid for Midtbyen. I USA er det eksempelvis mange kjøpesenter som står tomme som følge av en slik utvikling, sier Michael Minervini. 

– Det er nærmest ikke et menneske etter klokka fire på Brattøra, og skal du drive utested må det være folk der hele døgnet. Det må være et samspill mellom kulturtilbud, boliger og arbeidsplasser for at det skal være økonomisk grunnlag for en restaurant eller kafé. Men når det er sagt, handler dette for min del mest om at jeg ikke skal starte flere serveringssteder. Det holder nå, sier restauratør Michael Minervini.