Krever penger fra privatskole

Utdanningsdirektoratet krever at Trondheim International School tilbakebetaler 144 000 kroner etter omfattende reisevirksomhet blant tidligere ansatte.

Tilsyn: Utdanningsdirektoratet har gjennomført et nytt tilsyn ved Trondheim international school, og har avdekket en rekke brudd på privatskoleloven. Nå er skolen i full gang med å rydde opp. 

Reisene ble foretatt i 2011 og 2012, og gikk blant annet til Singapore, Australia, Kina og Vietnam. Nå konstaterer Utdanningsdirektoratet at reisene er i strid med privatskoleloven.