Weidles vei bort fra tvangstankene

Bernhard Weidles mål er å bedre behandlingen av barn med tvangslidelser. Og forskningen hans viser at det nytter.

Nylig mottok overlegen og forskeren Helse Midt-Norges forskningspris for 2014.