Tror elsykler kan berge sykkelturismen i Trøndelag

Paul Uijting har drevet sykkelturisme fra Ålen i snart et tiår. – Det går ikke spesielt bra, sier han.

Elsyklene slik de er i dag er for dårlige til langdistanser, mener Paul Uijting. Med kraftigere batteri håper han at det kan gi en oppsving i sykkelturismen.  

#elsykkelpatruljen

Med inntoget av elsykler ser Uijting for seg at det kan bedre seg for de som driver sykkelturisme i Norge.