Sommerbarna strømmer på

Kampen for barnehageplass har ført til at juni, juli og august er blitt de mest hektiske fødemånedene.

Hektisk: Jordmor Ragnhild Grav Myrland har hektiske vakter på føden i sommer. Her sørger hun for at de nybakte foreldrene Ali Isak (bak) og Shukri Abdi får eget rom på barsel. 

Samtidig som de fødende strømmer til fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital, skal de ansatte avvikle årets sommerferie.