- Jeg spiste til jeg var så full av mat at følelsene ikke lenger fikk plass

Overspising er den vanligste spiseforstyrrelsen i Norge. Silje (24) er blant dem som har lidd.

Overspisingslidensen til Silje (24) startet allerede i barndommen. 

Tre prosent av alle kvinner i Norge antas å være overspisere. Hvor mange menn som lider er uvisst, men internasjonal forskning viser at kjønnsskillet er marginalt.