Skambelagt og dyrt å søke hjelp for overspising

Bare halvparten av dem som lider av spiseforstyrrelser oppsøker hjelp. Følelse av skam og kostbar behandling er årsakene, tror forsker.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er det nærliggende å tro at bare halvparten med spiseforstyrrelser søker hjelp. Overspising er den vanligste spiseforstyrrelsen i Norge. Det antas at 75 000 norske kvinner er rammet av lidelsen. Silje (24) oppsøkte hjelp og regnes i dag som frisk.  Foto: JENS PETTER SØRAA

- Få psykiske lidelser har så høy selvmordsrate som spiseforstyrrelser, sier Leila Torgersen, forsker i Folkehelseinstituttet.