Benken er fin, men er den god å sitte på?

Trondheim har mange benker. Mange er ikke spesielt gode å sitte på, ifølge folk i byen.

«Er det mulig å få sitte?»