Studenter drømmer om nye NTNU

Nelly Askjer, Benjamin Gjelmstad og Tage Karlsen går på høyskolene i Ålesund, Sør-Trøndelag og Gjøvik. Når de går ut, er det med vitnemål fra NTNU.

  Foto: Agnethe Weisser

- Men hvordan vil studiehverdagen bli i den nye, sammenslåtte og geografisk spredte institusjonen?