Ap lover flere ansatte i eldreomsorgen

Grunnbemanningen i eldreomsorgen skal økes, det skal bygges 135 nye sykehjemsplasser, nye skoler skal pusses opp, flere lærere skal ansettes og idretten skal få mer.

Valgløfter: Ordfører Rita Ottervik og Aps listetopper i Trondheim lover mer av den samme politikken for byen dersom hun får fortsette som ordfører etter valget. Fra venstre Rune Olsø, Julie Hole, Geir Waage, Nils A. Nesjan, Rita Ottervik og Sissel Trønsdal. 

Dette er Trondheim Aps hovedløfter for den neste fireårsperioden dersom de vinner valget.