Kaipromenade på Solsiden

Solsiden skal bli enda mer attraktiv. TMV Odden skal blant annet få kaipromenade, torg og klatrevegg for barn.

Eget sykkelfelt: En sentral del av prosjektet er en sykkelvei gjennom området. 300 syklende i døgnet passerer området.  Foto: Tegning: WHITE ARKITEKTER

Trondheim kommune og lokale aktører på Nedre Elvehavn inviterte i fjor fire team med konsulenter til å utarbeide et skisseprosjekt for fornyelse av TMV-odden.