Protesterer mot treg Dragvoll-flytting

Ledelse og ansatte reagerer sterkt på forslaget om etappevis flytting av Dragvoll og en 20-års flytteprosess.

Flytting: Ja. 20 år: Nei: Dekanene Anne Kristine Børresen (t.v.) og Marit Reitan advarer mot langdryg og etappevis flytting bort fra Dragvoll. 

– Det vil være den verst tenkelige løsningen, sier Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.